sobota 18. januára 2014

Prijímací pohovor

10 mužov na prijímacích pohovoroch pre policajných kandidátov: do oceľovej škatule s otvormi rôznych tvarov (kruh, štvorec, ovál, trojuholník) treba zasunúť 4 telesá zodpovedajúcich tvarov. Výsledok testu: Prijatí sú všetci. Dvaja pre nadpriemernú inteligenciu, ôsmi pre neobyčajnú silu.