štvrtok 17. januára 2008

Sex za...

Zavolal si lev všetky zvieratá a hovorí im:
- Kto skočí z tamtej vysokej hory, môže jebať moju levicu. Zvieratá vyliezli na horu, lev ostal dolu a čaká. Najprv dlho nič, potom zrazu chlpatá guľka letí, zväčšuje sa a medveď na zem, buch. Ledva dopadol, začal sa škriabať hore.
- Kam sa poberáš medveď? - pýta sa lev - Veď teraz môžeš jebať moju levicu.- Najprv jebnem tomu, čo do mňa strčil! - vysvetľuje medveď

Svokra

Hovorí Fero svojmu farárovi:
- Viete, pán farár, že som sa nedávno oženil. Milujem svoju manželku!
Ale tá moja svokra... tá by stála za hriech!!
- Zadrž!!!
- zdesí sa farár v pomyslení na to smilstvo.
- Nebojte sa, - vraví Fero - prikázanie predsa vraví jasne: Nezabiješ
Kam ideš?
Na stretnutie nášho speváckeho zboru.
A čo tam robíte?
Hráme karty a chlastáme pivo.
A kedy potom spievate?
No, ked sa v dobrej nalade rozchádzame domov...

Ideálny budíček

Manžel s manželkou spolu nerozprávajú. Muž večer napíše manželke: "Zobuď ma o šiestej ráno." Ráno nájde na stole lístok: "Vstávaj! Už je šesť."

24. téma : Súčastná slovenská a česká próza.

a.) vývin slovenskej prózy v 80-tych s 90-tych rokoch 20. stor. :
V 80-tych rokoch sa presadzujú kratšie prozaické diela, začínajú sa uvoľňovať pomery s nástupom Gorbačova k moci a po roku 1989 sa do kontextu slovenskej prózy vracajú všetky prózy. V 90-tych rokoch badáme nástup mladej generácie prozaikov (P. Pištánek, V. Pankovčin …).

b.) analyzuj slovenské a české dielo na základe vlastného čítania :

Slovenská literatúra

VINCENT ŠIKULA S Rozarkou

Je príbeh Ondreja, ktorý sa stará o Rozarku, ktorej umrela mama. Rozarka má 18 rokov a je mierne duševne zaostalá. Kvôli opatere musel zmeniť zamestnanie a opustiť priateľov. S Rozarkou prežíva ťažké aj ľahké chvíle. Zároveň sa stará ešte o svojho otca, o ktorého sa predtým starala Rozarkina mama. S Rozarkou spomína na krásne detstvo, keď ako malý chalan strieľal s gumipuškou po vtákoch a zároveň spomína na príhodu s učiteľom prírodopisu, s ktorým sa pohádal a nakoniec si vydobyl svoju pravdu. Rozarka nerada večer spávala a Ondrej jej musel rozprávať rozprávky, až mu to liezlo nervami a až mal chuť Rozarku vybiť, ale nemal odvahu. Keď Ondrej kúpil fľašu vína, spolu s Rozarkou išli za otcom do Čabraku. Viedla tam len poľná cesta a zaspomínal si aký mali veľký statok. Keď prišli k otcovi ani ich nepozdravil, ani neuvítal a otec bol akoby nahnevaný a Ondrej nevedel, či na neho alebo niekoho iného. Po monotónnom rozhovore, v ktorom sa otec len sťažoval odišli naspäť do mesta. Po dlhšom rozmýšľaní sa Ondrej rozhodol, že pošle Rozarku do ústavu. Ondrej si myslel, že Rozarka bude nariekať, ale ona to brala ako normálnu vec. Len sa veľa vypytovala. Keď nastal okamih rozlúčenia, Ondrej sa zabudol s Rozarkou rozlúčiť a sestrička mu podala len prázdne kufre a Rozarku už viac nevidel.
„Vyšiel som s tými prázdnymi kuframi a nevedel som, na ktorú stranu sa obrátiť.“

Hl. postavy: Rozarka, Ondrej, otec ….
Kompozícia: je poviedka, ktorej základ tvorí vzťah dvoch ľudí Ondreja a Rozárky. V diele sa nachádza veľké množstvo dialógov a „rozprávok“ – spomienok na detstvo.
Hl. myšlienka: Autor poukázal na citovú väzbu medzi Ondrejom a Rozárkou, zároveň poukázal na to, že sa Ondrej dokázal vzdať zamestnania a starých priateľov pre dobrú vec.
Prostredie: mestečko Šenkvice.


Česká literatúra
OTA PAVEL Omyl a jiné povídky

Poviedka: Jak to člověk prohrál a potom vyhrál

Autor opisuje medziľudské vzťahy, pričom ich vykreslil na chovaní belgického cyklistu van Ivensa. Van Ivens sa zveruje, že počas závodov sa nechoval častokrát športovo, pričom sa priznáva k mnohým zlým skutkom. Napríklad počas závodu pýtal od iných cyklistov vodu, ktorú im vypil, ale mal vlastnú a potom sa choval povýšenecky. Toto bol jeden z tých ľahších prehreškov, ale priznal sa aj k takému, kedy počas závodu sa odpojil od vedúcej skupiny spolu so Švajčiarom, Čechom a Bulharom, a van Ivens sa na Bulhara nahneval, pretože sa nechcel striedať na špici, aby rozrážal vzduch. Preto situáciu zobral do vlastných rúk a na mieste, kde nebol žiadny divák Bulhara sotil, čím ho vyradil. V záverečnej etape, v ktorej ostal len van Ivens a český závodník Žán strhli veľký boj o víťazstvo, v ktorom vyhral van Ivens a tým „ponížil“ Žána, ktorý tu bol doma. Ale v záverečnej etape závodu sa proti van Ivensovi vzopreli všetci cyklisti, začali ho ignorovať, čím sa prepadol na dno závodného poľa a bol len rád, keď sa dostal do cieľa. A vtedy si uvedomil, že konal veľmi nespoločensky a sľúbil si zmenu chovania.
Autor však vykreslil aj tie krajšie stránky človeka v medziľudských vzťahoch, ktorý si vtom veľkom zhone života vie nájsť čas na vyjadrenie svojich citov k iným ľuďom.

Hl. postavy: autor, cyklista van Ivens
Kompozícia: je to poviedka skladajúca sa z 2 častí, obsahujúca rozprávanie príhod cyklistu van Ivensa a úvahami autora o medziľudských vzťahoch.
Prostredie: hotelová izba kde sa odohráva rozhovor
Hl. myšlienka: autor sa zamýšľal nad medziľudskými vzťahmi a vyzdvihol tých ľudí, ktorý si vedia v tomto zhone nájsť čas na vyjadrenie svojich pocitov.

Táto kniha obsahuje ešte tieto poviedky: Omyl, Na silnici k Vratislavi, Prokletý cyklista,
Pár kilometrú od Terezína, Hodinky s vodotryskem,
Nejhezčí den Daniela Gronssarda, O šířku gumy,
Skokani, Vlajka s medvědem, Žluté rúže,
Odpusť nám naše viny, Výstup na Eiger.

c.) znaky diskusného príspevku, diskusia o problémoch súčastnej mládeže :

Diskusia je usmerňovaný rozhovor, do ktorého vstupujú diskutujúci so svojimi diskusnými príspevkami. Diskusiu usmerňuje predseda, alebo predsedajúci.
Diskusný príspevok – diskutujúci v diskusii prezentujú vlastné názory vo forme diskusných príspevkov. Osnova DP: 1. Oslovenie
2. Nadviazanie na predchádzajúci DP, referát, prednášku …
3. Vyjadrenie vlastných názorov
4. Poďakovanie za pozornosť

25. téma : Konflikty a problémy súčastného človeka a spoločnosti v slovenskej dramatickej tvorbe

a.) Vývin drámy po r. 1945 :

- dráma po roku 1945 nadväzovala na medzivojnovú slov. drámu, najmä na hry J. Barča – Ivana a tematicky sa sústreďuje na vyhrotené existencionálne problémy
- v 50-tych rokoch sa presadzujú najmä komédie, ale ani dráma sa nevyhla schematizmu
- v 60-tych rokoch v čase uvoľnenia pomerov i v dráme mnohí autori experimentovali a svoju tvorbu začínajú autori malých javiskových foriem (Lasica, Satinský, Štepko -–Radošínske naivné divadlo).
- v 70-tych rokoch je najmä autorom J. Solovič, ktorého hry boli veľmi poplatné svojej dobe. Do popredia sa derie humor a satira
- humor sa naplno prejavuje v 80-tych rokoch (L. Feldek, S. Štepka) a vznikajú nové avantgardné divadlá, napr.: Stoka, Gumagu.
V súčasnosti divadlá siahajú po autoroch v minulosti zakázaných a veľký rozvoj zaznamenáva muzikál.

b.) Rozbor autorov :

ŠTEFAN KRÁLIK tvorba : (v jeho divad. hrách nachádzame odraz lekárskych zážitkov a
zážitkov z detstva) Posledná prekážka, Margaret zo zámku, Svätá Barbora, Krásna neznáma, Buky podpolianske,
Mozoľovci

Posledná prekážka
- je to 4-dejstvová dráma, ktorá zobrazuje zložité citové vzťahy. Vychádza z existencionalizmu a hl. konfliktom je v nej rozpor medzi osobnými túžbami a nadosobnými cieľmi. Hl. hrdinom je tu Dr. Lorenc, ktorý si z vypočítavosti a karierizmu zobral za ženu Kláru, aby mohol vykonávať zložité mozgové operácie v ústave jej otca. Lorenc sa zamiluje do svojej asistentky Heleny a je rozhodnutý vzdať sa pre ňu svojej kariéry. Všetko však skomplikuje príchod pacienta Michala, ktorý žiada Lorenca, aby ho operoval, pretože len operácia mu môže zachrániť život. Michal bol kedysi Heleniným milým, odišiel na front, a bol ranený. Listy od neho prestali chodiť a Helena si myslela, že ju opustil. Teraz Dr. Lorenc stojí pred dilemou, buď bude operovať, zachráni ho a stratí Heleninu lásku, alebo odmietne operáciu a spreneverí sa lekárskej etike. Lorenc sa rozhodne operovať a jeho manželka, ktorá mu jediná rozumie, a ktorá trpela tým, že si ju zobral z vypočítavosti, od neho odchádza.

Margaret zo zámku
- je to príbeh I Herečky Margherity, dcéry chudobného rybára, ktorá sa z lásky vydá za Bobyho, syna USA miliardára Crowna. Keď svokrove tankery začnú znečisťovať more a pobrežie pri jej rodnom mestečku, vzoprie sa proti nemu. V mene spomienky na svojho otca, ktorý zomrel na rozbúrenom mori, ocitá sa na strane ostatných vzbúrencov z rodného mestečka, čo veľmi nahnevá jej svokra. Crown jej vezme dieťa a spolu s omámeným manželom ho dopraví na jachtu a Margheritu dáva zavraždiť. Keď sa jachta chystá vyplávať na more, Margheritini priatelia ju vyhodia do vzduchu a všetci zahynú. Hra rozohráva nielen závažné ekologické problémy o čisté more, ale tiež etické problémy o čistých medziľudských vzťahoch a problémy, otázky zneužitia moci s nedoziernymi následkami.

PETER KARVAŠ tvorba : Meteor, Polnočná omša, Antigona a tí druhí,
Nočná návšteva
- jeho tvorba je poznačená osob., životnými skúsenosťami – koncentračný tábor, SNP, zákaz publikovania po roku 1968

Meteor – je to dramatický debut, v ktorom nastoluje závažný problém či oznámiť svetu vedecké výskumy blížiacej sa katastrofy a nezachrániť svoje životy alebo všetko zatajiť a zachrániť sa.
Polnočná omša – v tejto hre vystupuje proti fašizmu v akejkoľvek podobe, ale tiež voči egoizmu, závisti a mamonárstvu
Antigona a tí druhí – je napísaná podľa vzoru klasickej, GR drámy, ale jej dej sa odohráva vo vyhrotených život. situáciách v koncentračnom tábore. Hra sa vnútorne člení na 2 časti, 1. je reálna – zobrazuje konkrétnu situáciu väzňov v tábore, 2. je nadčasová – hovorí o hodnote ľudskej obetavosti ako ideovom odkaze antiky. Hl. hrdinkou je Tonka, ktorá vlastnoručne pochová do zamrznutej pôdy, napriek zákazu obeseného spoluväzňa, aby v ostatných väzňoch žila nádej, že vždy sa nájde niekto, kto sa postaví proti zlu.
Nočná návšteva – Dr. Hoferovi, advokátovi na dôchodku prichádza na hodinovú nočnú návštevu pán Brandís. Hofer totiž bol väzňom v koncentračnom tábore a Brandís chce vedieť koho zachránili namiesto jeho matky. Veliteľ tábora totiž za úplatok prepúšťal väzňov. Pán Brandís ukradol peniaze, aby mohol zachrániť matku, ktorá bola preňho najdôležitejší človek. V tábore pracovala tajná väzenská rada, ktorej členom bol i Hofer, a ktorá zachraňovala ľudí, podľa nich dôležitejších a nie tých, ktorým boli peniaze určené. Takto sa pán Brandís dozvie, že namiesto jeho matky bol zachránený synovec Hofera, ktorý však zahynul pri oslobodzovaní tábora.
- hra hovorí o závažnom morálnom probléme, či má človek právo rozhodovať o živote a smrti iného človeka.

JÁN SOLOVIČ tvorba : celovečerné hry – Nepokojná mladosť, Súhvezdie draka
trilógia – Občianska trilógia
tragikomédia – Žobrácke dobrodružstvo
komédia – Pozor na anjelov
hry – Právo a omyl, Zhasnuté slnko, Kde leží naša bieda
Zvon bez veže, Kráľovná noci v kamennom mori

IVAN BUKOVČAN tvorba : scenáre – Rodná zem, Diablova nevesta, Zmluva s diablom,
Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina
veselohra – Hľadanie v oblakoch
hra – Zažeň vlka, Pštrosí večierok
tragifraška – Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica
scifi-komédia – Takmer božský omyl
buffonáda – Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom
dráma – Prvý deň karnevalu, Sneh nad limbou,
Fatamorgána

OSVALD ZÁHRADNÍK tvorba : hra – Zurabája alebo Epitaf pre živého, Návraty
Prekroč svoj tieň, Čas do brieždenia, Post Scriptum
Omyl chirurga Morisiniho, Prelúdium v mol,
Polostrovy vianočné, Sólo pre bicie (hodiny),
Sonatina pre páva

c.) Humor a satira v SR dráme :

M. LASICA & J. SATINSKÝ – vytvorili dvojicu intelektuálnych komikov a ich humor je v dialogizovanej podobe. Je to často banálny rozhovor o banálnych veciach, ich témami je buď národ. mentalita alebo človek utláčaný pretechnizovanou civilizáciou. Využívajú postupy absurdného divadla, pričom hl. zdroj absurdity hľadajú v každodennom živote okolo seba.
hry: Večery pre dvoch, Nečakanie na Godola, Náš priateľ René, Všetci sú za dverami

S. ŠTEPKA – zakladateľ a autor Radošínske naivného divadla, ktoré vzniklo v r. 1963 ako ochotnícke divadlo a od roku 1970 pôsobí v BA. RND je autorským divadlom Štepku. Ten vytvoril svojrázny typ humoru, ktorý je smutno-smiešny i filozofický a vo svojich hrách akoby pozeral na svojich súčasníkov s nemilosrdnou zvedavosťou, ale i múdrou zhovievavosťou. Jeho hrdinovia sú jednoduchí, nenápadný, často trápni, ale majú v seba skrytú hlbokú pravdu o živote.
hry: Jánošík, Človečina, Slov. tango, Kúpeľná sezóna, Svadba, Čierna ovca, Ženské oddelenie, Tata, Konečná stanica, Včela v zime…

d.) Cudzie slová, domáce slová, kalky … :

Neologizmy – sú to nové slová, najmä odborné termíny, prevzaté väčšinou z iných jazykov a vyskytujú sa najčastejšie v nejakom novo sa rozvíjajúcom odbore (software).
Cudzie slová – sú to slová prevzaté z iného jazyka.
Zdomácnené slová - sú to slová cudzieho pôvodu, ktoré však časom zdomácneli tak, že ich nepovažujeme za cudzie (futbal, basketbal).
Kalky – sú to doslovné preklady slov z iných jazykov (geografia – zemepis).
Internacionalizmy (medzinárodné slová) – sú to slová používané vo viacerých jazykoch (kosínus …).